Služby

Pokládka živice

Jsme vybaveni kompletní škálou strojů pro pokládku živičných (asfaltových) koberců. Zajišťujeme bezproblémový servis. Disponujeme velkými stroji ale i veškerou drobnou mechanizací, která nám zajišťuje mobilitu a preciznost odvedené práce. Naše společnost působí nejen v Praze a nejbližším okolí, ale také v celém středočeském kraji. V případě domluvy za Vámi můžeme přijet i jinam.

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Recyklace živice

Cena:
Recyklace a pokládka tloušťka 5 cm 1 vrstva od 220,-Kč/m2
Recyklace a pokládka tloušťka 8 cm 1 vrstva od 300,-Kč/m2
Recyklace a pokládka tloušťka 10 cm vrstvy od 350,-Kč/m2

Jsme rovněž schopni materiál na stavbě pouze roztavit a pokládku si již může zhotovit objednatel vlastními prostředky.Nejzajímavější pro objednatele bývá, pokud děláme pokládku živice a opravy komunikací včetně přípravy podloží, to je např. řezání, bourání a odbagrování, likvidace nepoužitelného materiálu, výšková úprava poklopů inženýrských sítí, doplnění zásypu, hutnění, podbetonování, ošetření pracovních spár zálivkou ... Materiál k recyklaci používáme především za zásob objednatele. Jsme také schopni zajistit materiál k recyklaci navezením z jiné stavby nebo z našeho stavebního dvora, popřípadě zajistit nákup vhodného materiálu v obalovně.

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Řezání vozovek

Řezání asfaltových a betonových povrchů provádíme velkými americkými řezači spár s hydrostatickým pojezdem LONGYEAR nebo STOW. Drobné dořezy provádíme lehkým německým nebo českým řezačem. Maximální hloubka řezu je 17 cm.

Řezání asfaltu (ceny včetně dopravy a bez DPH)
do 5 cm od 30,-Kč/m
do 10 cm od 55,-Kč/m
do 15 cm od 80,-Kč/m
Řezání betonu (ceny včetně dopravy a bez DPH)
do 5 cm od 30,-Kč/m
do 10 cm od 55,-Kč/m
do 15 cm od 80,-Kč/m

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Zálivky

Ošetření pracovních spár

Zálivku pracovních spár provádíme na ošetření styčných ploch napojených asfaltových povrchů. Spáru lze profrézovat frézou s diamantovým kotoučem. Používáme vyzprávkovou emulzi Emultech nebo VS 60K s podrcením anebo teplou modifikovanou asfaltovou zálivku, například Biguma.

Zálivky divokých spár a trhlin

Trhliny v takto narušeném asfaltovém povrchu jsou nejdříve vyčištěny frézou s příslušnou šířkou kotouče. Následně dojde k odstranění zbytků vyfoukáním a pokud je to vhodné, dojde k předehřátí ploch opravované trhliny. Následuje aplikace modifikované asfaltové zálivky s překryvem 60mm a povápnění z důvodu nelepivosti.

Cena
zálivka spáry asfaltovou emulzí s podrcením od 10 Kč/m
zálivka spáry modifikovanou hmotou od 55 Kč/m

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Penetrace

Penetrační postřik lze provést

 • na chátrající původní asfaltový povrch
 • na povrch zhotovený z uválené frézované živice
 • mezi dvě pokládané asfaltové vrstvy
 • na betonový povrch před pokládkou asfaltů

Celoplošnou penetraci provádíme distributorem na těžkém nákladním vozidle. Z důvodu zajištění nelepivosti povrchu je třeba aplikovaný postřik zasypat kamenivem odpovídající frakce a uválet.

Aplikaci asfaltové emulze lze provádět také ručním skrápěcím zařízením. Díky tomuto zařízení můžeme aplikovat penetrační postřik i do míst jinak těžko dostupných (místa úzká strmá…)

Cena
spojovací postřik 0,5 - 0,7kg/1m2 od 20 Kč/m2
aplikace penetrace do 3 kg/1m2 od 50 Kč,-/m2
aplikace penetrace + posyp kamenivem od 80 Kč,-/m2

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Pokládka zámkové dlažby

Provádíme také pokládání obrubníků a pokládání zámkové dlažby. Nemusíte se tak spokojit pouze s vyasfaltovaným povrchem či zelenou plochou, ale můžete si nechat před dům položit zámkovou dlažbu v různém barevném provedení a jejich kombinací.

Se zámkovou dlažbou získá Váš domov úplně novou tvář.

Při větších zakázkách nebo dlouhodobější spolupráci je možné dohodnout např. další slevy, termíny plateb a mnoho dalších zajímavých výhod.


Geotextilie, geomříže

Jsme schopni zajistit konzultaci a položit geotextilie, které slouží pro vyztužování asfaltových vrstev vozovek.

Tyto materiály je možno rozdělit do dvou skupin z hlediska jejich funkce při řešení konkrét- ních problémů.

První skupinu tvoří geomříž Tensar AR1 a geokompozit Tensar ARG. Výztužná funkce obou výrobků je zajištěna zazubením zrn asfaltové směsi do otvorů geomříže. Tyto výrobky se používají při překrývání reflexních trhlin, které pracují dynamicky při každém přejezdu vozidla. Dále je možné tyto výrobky použít pro zvýšení únosnosti krytu, respektive pro zvýšení životnosti krytu.

1. Geomříže AR zajišťují zvýšení únosnosti a odolnosti všech druhů asfaltových vozovek.

Ukázalo se, že použití mříží Tensar AR1 a ARG významně prodlužuje životnost všech asfaltových vozovek. Přínos mříží spočívá v omezení šíření trhlin. U hutných živičných macadamů, které jsou často náchylné ke vzniku únavových trhlin, může být životnost vozovky prodloužena až desetinásobně.

2. Položením na bázi živičné vrstvy zabraňují geomříže AR šíření reflexních trhlin:

Výztuž Tensar položená na bázi asfaltové vrstvy zabraňuje šíření reflexních trhlin a prodlužuje životnost asfaltové vrstvy.

 • asfaltová vrstva je potrhaná
 • asfaltová vrstva je položená na spojích
 • podklad je tvořen cementovou stabilizací

3. Umístnění geomříží Tensar AR pod obrusnou vrstvu vozovky je jednoduchou a účinnou alternativou, která umožňuje snížení hloubky vyjetí kolejí až o 70 %:

 • při vysokých teplotách okolního prostředí
 • vystavené vysokému zatížení, např. pojezdové a odstavné plochy na letištích
 • anebo kontejnerové terminály
 • pro autobusové jízdní pruhy v blízkosti míst s intenzívním provozem
 • např. světly řízené nebo okružní křižovatky

Druhou skupinu tvoří geokompozit Tensar Glasstex.

Tento výrobek se používá při překrývání reflexních trhlin nepracujících dynamicky. Glasstex zachytí pouze pohyby trhliny ve vodorovné rovině vozovky, jedná se např. o pohyby vznikající vlivem změn teplot jednotlivých ročních období.Omezení kopírování reflexních trhlin z
podloží pomocí výstužných geomříží Tensar

Volba výztuh do asfaltových krytů

Jedná se tedy o pomalé a dlouhodobé rozevírání a uzavírání trhliny. Skelné vlákno je schopno přenášet daleko vetší síly než geomříž AR1 nebo geokompozit ARG, nesnese však dynamické působení.

Podrobnější informace lze získat na www.geomat.cz


Zimní údržba

V zimních měsících naše firma provádí úklid sněhu z komunikací.

Provádíme prohrnování komunikací, v areálech například nakupení sněhu do určeného prostoru nebo likvidaci odvozem a také chemický posyp solí.


Pronájem strojů

Naše firma nabízí pronájem strojních mechanizmů ze svého vybavení.

Jedná se zejména o stroje finišer BITELLI BB621, recykler BAGELA BA-10000F a BAGELA BA-7000F, nakladače LOKUST a UNC s přídavnými zařízeními např. podkop a paletizační vidle. Z vozového parku to jsou zejména kontejnerová nákladní vozidla o nosnosti 3 - 8 tun. Mechanizmy zapůjčujeme s proškolenou obsluhou. Osvědčuje se i krátkodobý pronájem drobné mechanizace, kdy jsme schopni operativně mechanizmy dovést na vaši stavbu, a práci provést.

Cena
Bagela BA 10000F* 9600,-Kč/1 směnu
Bagela BA 7000F* 6400,-Kč/1 směnu
Lokust, UNC* 4800,-Kč/1 směnu
Avia 31 kontejner* 19,-Kč/1 km
Drobná mechanizace - desky, pěchy, válce, bourací kladiva, elektrocentrála 1000,-Kč/1 den

*V ceně je zahrnuta i obsluha mechanizmu

Při dlouhodobějším pronájmu je možné dohodnout individuální cenu.